ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Συγκροτήθηκε με την υπ’αριθμ. 16/14-04-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας)

  1. Τσανακτσίδης Κ. – Πρόεδρος (Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας)
  2. Κουράκος Μ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)

iii. Παπουτσής Δ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)

  1. Τζητηρίδου Μ. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)
  2. Βεντούλης Ι. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)
  3. Κατσιάνα Κ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)

vii. Ανδρεοπούλου Α. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)

viii. Κυριακίδου Μ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)

  1. Μανομενίδης Γ. – Μέλος (Τμήμα Εργοθεραπείας)

x. Εσκιτζής Π. – Μέλος (Τμήμα Μαιευτικής)


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Συντονιστής κρούσματος covid

Επιτροπή υγειονομικής κρίσης