Τα μέλη της προσωρινής Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι τα παρακάτω:

  1. Τσανακτσίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Προσωρινός Κοσμήτορας
  2. Σαββίδης Σεραφείμ, Καθηγητής, μέλος
  3. Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, μέλος
  4. Κουράκος Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής, μέλος
  5. Παπουτσής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής,  μέλος
  6. Τζητηρίδου Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια, μέλος

Γραμματέας της  Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

  1. Αραμπατζή Δωροθέα