Τα μέλη της προσωρινής Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας είναι τα παρακάτω:

  1. Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια, Κοσμήτορας
  2. Αρσένιος Τσιότσιας , Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Μαιευτικής μέλος
  3. Γεωργία Μπρώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Εργοθεραπείας μέλος
  4. Ευθύμιος Κωτσίδης, εκπρόσωποςΕ.Τ.Ε.Π., ως μέλος
  5. ΚερασίναΗλιοπούλου,  εκπρόσωπος φοιτητών Α΄κύκλου, μέλος
  6. Γεώργιος Σαββίδης, εκπρόσωπος φοιτητών Γ΄κύκλου, μέλος

Γραμματέας της  Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Υγείας

  1. Αραμπατζή Δωροθέα