Τα όργανα διοίκησης της Σχολής  (άρθρα 16, 17, 18 και 19 του Ν. 4485/2017) είναι: α) ο Κοσμήτορας, β) η Κοσμητεία, γ) η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Α)  Προσωρινή Κοσμήτορας της Σχολής είναι η Καθηγήτρια  του Τμήματος  Μαιευτικής,  Σοφία Αναστασιάδου

Β) Την Κοσμητεία αποτελούν:

Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής


ΤΑ  ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Άρσένιος Τσιότσιας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Μαιευτικής, μέλος

Γεωργία Μπρώνη , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος του Τμήματος Εργοθεραπείας,μέλος

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ηλιοπούλου Κερασίνα, εκπρόσωπος φοιτητών Α΄κύκλου, μέλος

Γεώργιος Σαββίδης, εκπρόσωπος φοιτητών Γ΄κύκλου, μέλος


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

Δεν υπάρχει


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

Ευθύμιος Κωτσίδης,  Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μαιευτικής, μέλος