Η Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδρεύει στη πόλη της Πτολεμαΐδας. Με το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/07.05.2019 τ.Α’) απέκτησε τη σημερινή της δομή και συγκροτείται από τα τμήματα:

1. Μαιευτικής
2. Εργοθεραπείας

Η φοίτηση στα τμήματα της Σχολής διαρκεί 4 έτη. Τα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων της Σχολής Υγείας παρέχουν εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, με στόχο οι απόφοιτοί μας να διαθέτουν άριστη θεωρητική κατάρτιση, παράλληλα με την στοχευμένη πρακτική άσκηση. Τα Προγράμματα Σπουδών καταρτίστηκαν με βάση τις αρχές και τις οδηγίες της ΕΘΑΑΕ και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).