Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η Σχολή Επιστημών Υγείας ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 και λειτουργεί  από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.  Απαρτίζεται από το τμήμα της Μαιευτικής, το οποίο έχει μια πορεία δέκα ετών  και το νεοσύστατο τμήμα της Εργοθεραπείας, με  έδρα τη φιλόξενη πόλη της Πτολεμαΐδας.

Τα τμήματα της Σχολής έχουν σύγχρονα προγράμματα σπουδών, με άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και άριστες προοπτικές  επαγγελματικής ανέλιξης  για τους αποφοίτους μας.

Ως Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που εκπροσωπώ τα δύο τμήματα της Μαιευτικής και της Εργοθεραπείας και στόχος μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου σπουδών, η παρακολούθηση των νέων επιστημονικών εξελίξεων και η  προαγωγή της επιστήμης.

Το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής βρίσκεται δίπλα  στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μας για όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν.

Ευχόμαστε καλές σπουδές και καλή πρόοδο.

 

O Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης