Προσωρινός Κοσμήτορας

Σοφία Αναστασιάδου, Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής


Γραμματέας της Κοσμητείας της Σχολής

Δωροθέα Αραμπατζή
Τηλ: 2461068058
e-mail: health@uowm.gr


Τμήμα Εργοθεραπείας

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό


Τμήμα Mαιευτικής

Μέλη ΔΕΠ
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π )
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Διοικητικό Προσωπικό


Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές:

Γραμματεία Σχολής: Δευτέρα εως Παρασκευή   11.00-1.00

Κοσμήτορας της Σχολής :Τρίτη 2.00-6.00